Sun12.08 Mon12.09 Tue12.10 Wed12.11 Thu12.12 Fri12.13 Sat12.14
Train for the SPCA Becca Z 8:30 AM 55 Mins
Train for the SPCA Jojo M. 9:30 AM 55 Mins
Sleigh for the SPCA Cara G. 10:00 AM 45 Mins
Sleigh for the SPCA Kirsten B. 4:00 PM 45 Mins
Sleigh for the SPCA Kalene R. 6:00 PM 45 Mins
 
Train 55 Jojo M. 5:45 AM 55 Mins
Drake vs. Beyonce Katelyn B. 6:00 AM 45 Mins
Train 55 Jojo M. 7:00 AM 55 Mins
Ride 45 Katie H. 9:30 AM 45 Mins
Train 55 Matt L. 9:30 AM 55 Mins
Ride 45 Justin G. 4:30 PM 45 Mins
cancelled Matt L. 4:30 PM (55 Mins)
Ride 45 Grace G. 5:30 PM 45 Mins
Train 55 Matt L. 5:45 PM 55 Mins
 
Train 55 Jojo M. 5:45 AM 55 Mins
Ride 45 Tabby B. 6:00 AM 45 Mins
Train 55 Becca Z 7:00 AM 55 Mins
Ride 45 Grace G. 8:00 AM 45 Mins
Train 55 Matt L. 4:30 PM 55 Mins
Ride 45 Kirsten B. 5:30 PM 45 Mins
Train 55 Becca Z 5:45 PM 55 Mins
Ride 45 Justin G. 6:45 PM 45 Mins
 
Train 55 Becca Z 5:45 AM 55 Mins
Ride 45 Justin G. 6:00 AM 45 Mins
Train 55 Jojo M. 7:00 AM 55 Mins
Ride 45 Cara G. 9:30 AM 45 Mins
cancelled Matt L. 9:30 AM (55 Mins)
Train 55 Matt L. 4:30 PM 55 Mins
Ride 45 Katelyn B. 5:30 PM 45 Mins
Train 55 Matt L. 5:45 PM 55 Mins
Ride 45 Tabby B. 6:45 PM 45 Mins
 
Train 55 Jojo M. 5:45 AM 55 Mins
Ain't nothing like the 90s Kirsten B. 6:00 AM 45 Mins
Train 55 Becca Z 7:00 AM 55 Mins
Merry Christmas! Grace G. 8:00 AM 45 Mins
Ride 45 Justin G. 4:30 PM 45 Mins
cancelled Matt L. 4:30 PM (55 Mins)
Ride 45 Kalene R. 5:30 PM 45 Mins
Train 55 Matt L. 5:45 PM 55 Mins
MS Society Benefit (Cycle) Katie H. 6:45 PM 45 Mins
MS Society Benefit (Train) Matt L. 6:45 PM 55 Mins
 
Train 55 Jojo M. 5:45 AM 55 Mins
Ride 45 Kalene R. 6:00 AM 45 Mins
Train 55 Jojo M. 7:00 AM 55 Mins
Ride 45 Cara G. 9:30 AM 45 Mins
Train 55 Matt L. 9:30 AM 55 Mins
Ride 60 Tabby B. 4:30 PM 60 Mins
Train 55 Becca Z 4:30 PM 55 Mins
 
Feliz Navidad Katie H. 8:30 AM 45 Mins
Train 55 Becca Z 8:30 AM 55 Mins
Train 55 Becca Z 9:30 AM 55 Mins
Ride 45 Justin G. 10:00 AM 45 Mins